مشاور حقوقی شرکت محمد عالی خانی

آوریل 9, 2020 22:36

مشاور حقوقی شرکت محمد عالی خانی

وکیل پایه یک دادگستری

با گسترش روز افزون تجارت ، ایجاد شرکت های تجاری رو به افزایش است . با افزایش شرکت های تجاری مسائل و موضوعات زیادی در شرکت ها بوجود آمده است . از جمله مسائل بسیار مهم در شرکت ها موضوعات حقوقی و قانونی است . یک شرکت حتی قبل از تشکیل توسط موسسین نیاز به اطلاع از موازین قانونی تشکیل شرکتها دارد . از زمان تصمیم به تشکیل یک شرکت و در دوران پس از تشکیل و ادامه حیات ان و سپس در انحلال و خاتمه یک شرکت بسیاری از موارد قانونی وجود دارد که اشخاص ذی سمت ملزم به رعایت ان می باشند .

ضرورت وجود مشاور حقوقی برای شرکت ها زمانی بیشتر نمایان می شود که شرکت مشکلات حقوقی پیدا میکندکه گاهی سال ها زمان می برد تا آن مشکل حل شود . صرف هزینه های بالا برای حل مشکلات حقوقی به دلیل استفاده نکردن از مشاور حقوقی برای شرکت از دیگر مواردی است که ضرورت وجود مشاوره حقوقی برای شرکت ها را اثبات می کند .

اهمیت استفاده از مشاور حقوقی شرکت

محمد عالی خانی

بدون شک آگاهی از تمامی این قوانین نه برای مدیران شرکت میسر است و نه دخالت و صرف وقت در موضوعات و مشکلات حقوقی و قانونی شرکت و شرکا و مدیران به صلاح مدیران شرکت است . انچه که در جوامع مدرن امروزه به عنوان یک ضرورت و همانند یکی از ارکان شرکت مورد توجه واقع گردیده است ، استفاده از مشاور حقوقی شرکت است . متاسفانه در ایران هنوز ضرورت استفاده از مشاور حقوقی در شرکت ها چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است . شاید در یک دسته بندی عیر رسمی بیشتر شرکت های بژرگ از مشاور حقوقی بهره می برند ، حال آنکه تجربه نشان داده بهره مندی از مشاور حقوقی شرکت برای شرکتهای نوپا و متوسط یا کوچک بسیار سودمندتر است و منافع بسیاری برای اینگونه شرکت ها دارد .

منافع مشاور حقوقی برای شرکت

محمد عالی خانی

برخلاف باور عمومی که تصور می شود استفاده از مشاور حقوقی پر هزینه است ، باید اذعان داشت شرکتها امروزه می توانند با هزینه ای بسیار اندک از خدمات حقوقی یک مشاور حقوقی متخصص در زمینه مشاور حقوقی شرکت که دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری نیز باشد ، بهره مند گردند . با توجه به تجربه ای که اینجانب محمد عالی خانی از اشتغال تخصصی به عنوان وکیل شرکت دارم ، می توانم با قطع و یقین بیان کنم که استفاده از یک وکیل متخصص شرکتها به عنوان مشاور حقوقی یا وکیل شرکت منافع مالی و صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی برای شرکت ها دارد .

ویژگی مشاور حقوقی شرکت

محمد عالی خانی

مشاور حقوقی شرکت باید اشراف کاملی به کلیه قوانین مرتبط با شرکت ها از جمله قانون تجارت ، قانون کار و کلی از قوانین پراکنده دیگر داشته باشد. علاوه بر اشراف مشاور حقوقی شرکت بر قوانین دومین ویژگی داشتن تجربه تخصصی است که با فعالیت حقوقی در حوزه شرکت ها به دست می آید . جمع دانش و تجربه برای مشاور حقوقی شرکت لازم است تادر کنار سایر ویژگی های لازم بهترین نتایج را برای شرکت به بار بیاورد . مشاوره حقوقی یم موضوع تخصصی و حرفه ای است که وکیل شرکت ها نیز می تواند این مهم را عهده دار شود .

رفتن به نوار ابزار