وکیل شرکت بورس

مارس 11, 2020 14:25

نویسنده : محمد عالی خانی ، وکیل شرکت ها

وکیل شرکت بورسی کسی است که با قوانین و مقررات بورسی آشنا باشد . وکیل شرکت بورس مطابق قانون از جمله اشخاصی است که دارای اطلاعات نهانی شرکت محسوب می شود . یک وکیل شرکت بورس باید با اطلاع سازمان بورس اقدام به خرید سهام همان شرکت نماید تا مشمول مقررات جزایی قانون نگردد. لذا دانستن اطلاعات خاص و اگاهی از قوانین مرتبط با شرکت های حاضر در بورس برای یک وکیل متخصص شرکت ها بسیار امر مهمی است که معدود وکلایی وجود دارند که اشراف قابل قبولی بر مسایل شرکت های بورسی داشته باشند.

محمد عالی خانی

وکیل شرکت

بهترین وکیل شرکت بورس

محمد عالی خانی وکیل شرکت

محمد عالی خانی به عنوان یک وکیل و مشاور حقوقی با تجربه در مورد شرکت های بورسی معتقد است کسی بهترین وکیل شرکت بورسی است که در نتیجه اقدامات و مشاوره های حقوقی او شرکت بدون هیچگونه مشکل قانونی در بورس به فعالیتش ادامه دهد و از سوی دیگر عاملی باشد برای رشد ارزش سهام شرکت در بورس باشد. به همین دلیل نقش وکیل در شرکت های حاضر در بورس بسیار حیاتی و مهم است. به شدت توصیه می شود که شرکت های حاصر در بورس حتما از مشاوره های حقوقی یک وکیل متخصص در امور شرکت ها استفاده کنند.

محمد عالی خانی

وکیل شرکت

وظایف وکیل شرکت بورس

شرکت بورسی شرکت سهامی است که سهام آن در بورس نیز عرضه گردیده است . لذا از مهمترین وظایف یک وکیل شرکت بورسی انطباق عملیات و تصمیمات شرکت از قبیل عرضه سهام و سایر موارد با مقررات قانونی است تا شرکت همه اقدامات را مطابق قانون انجام دهد و از جمله سایر وظایف وکیل شرکت بورس مشاوره در خصوص الزامات قانونی شرکت بورسی و طرح و دفاع مناسب در دعاوی له یا علیه شرکت بورسی است.

محمد عالی خانی

وکیل شرکت

رفتن به نوار ابزار