وکیل شرکت کیست؟

ژانویه 8, 2020 16:41

وکیل شرکت کیست؟
نویسنده : محمد عالی خانی ، وکیل شرکت
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در امور شرکت ها
تعریف وکیل شرکت
طبق تعریف محمد عالی خانی به عنوان یکی از بهترین وکیل های شرکت های تجاری ، وکیل شرکت یک وکیل دادگستری است که دارای پروانه وکالت است و بر موضوعات حقوقی مختلف که با شرکتها در ارتباط است اشراف کامل دارد و با قوانین مختلف از قبیل قانون تجارت و لایحه اصلاحی شرکتهای سهامی و قوانین مرتبط دیگر آشنایی کامل دارد و علاوه بر دانش بالا در این زمینه تجربیات عملی کافی و موفقی نیز در خصوص امور حقوقی شرکت ها به عنوان وکیل شرکت داشته باشد . علاوه بر این موارد یک وکیل شرکت باید دلسوز امانتدار و با تجربه باشد . توصیه می شود به منطور جلوگیری از ضرر و پیشگیری از مشکلات قانونی ، شرکت ها اهمیت استفاده از وکیل را درک نموده و از آن استفاده و بهره ببرند .
بهترین وکیل شرکت کیست ؟
به گفته محمد عالی خانی از بهترین وکیل های شرکت های تجاری ، بهترین وکیل شرکت وکیلی است به جهت عملکرد درخشان خود که ناشی از تجربه و تخصص لازم در حوزه شرکت های تجاری می باشد نتایج قابل توجه حقوقی برای شرکت ها به دست آورده باشد و یک حسن شهرت به عنوان وکیل متخصص شرکت ها کسب نموده باشد .
ویژگی های وکیل شرکت چیست؟
از مهمترین ویژگی های وکیل متخصص در امور شرکت تسلط بر قوانین و مقررات گسترده حاکم بر شرکت های تجاری است . مقررات حاکم بر تشکیل شرکت ها و اداره آنها و انحلال شرکت و تبدیل و ادغام شرکت ها و مقررات بورسی حاکم بر شرکت های بورسی و مقررات خاص ناظر بر نوع فعالیت های شرکت مانند مقررات گمرکی برای شرکت های صادرات و واردات و یا مقررات ارزی و بانکی برای داد و ستدها و معاملات شرکت از جمله قوانینی که تسلط وکیل متخصص شرکت بر اینها موجب تمایز او از سایرین خواهد بود . از سوی دیگر تجربه های عملی وکیل شرکت در امور حقوقی شرکت ها اعم از امور اداری حقوقی و دعاوی و قراردادهای شرکت بسیار مهم است و این ویژگی را می توان مهمترین ویژگی وکیل شرکت دانست . آشنایی با مسائل اقتصادی و مالی و صنعتی نیز از دیگر ویژگی های وکیل شرکت است .
وظایف وکیل شرکت چیست؟
وظایف وکیل شرکت به طور کلی عبارت است از مدیریت و ساماندهی کلیه امور حقوقی که در شرکت متایز از مدیرحقوقی و مشاور است و صرفا در حیطه اختیارات وکیل دادگستری است و شامل پیگیری و طرح یا دفاع در تمامی انواع دعاوی له یا علیه شرکت و همچنین تنظیم قراردادهای تجاری است . یک وکیل شرکت وظیفه دارد دعاوی شرکت را به بهترین نحو پیگیری نموده و در نهایت دقت و سرعت و امانتداری و حسن نیت امور محوله با بیشترین تاثیر به موفقیت برساند .
مزایای وکیل شرکت چیست؟
از بهترین مزایای وکیل شرکت جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی و نقش پیشگیرانه وکیل شرکت است که باعث جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و صرف نیروی فکری و درگیری ذهنی در خصوصو مشکلات و دعاوی حقوقی است . وجود وکیل شرکت موجب ایجاد یک اطمینان خاطر در انجام تجارت موضوع شرکت است .
تخصص وکیل شرکت در چه چیزهایی است؟
یک وکیل متخصص در امور حقوقی شرکت ها توانمندی هایی متفاوت از وکلای اشخاص حقیقی دارد و می بایست در موضوعاتی از قبیل تنظیم قراردادهای شرکت ، امور مالکیت فکری و معنوی شرکت ، امور ثبتی ، امور بیمه و مالیات ، امور گمرکی و بازرگانی ، روابط کارکنان و شرکا با شرکت ، دعاوی له و علیه شرکت و سایر موضوعات تسلط کافی علمی و عملی داشته باشد . شرکت ها با موضوعات گوناگون حقوقی در ارتباط هستند که اشراف و تسلط بر این موضوعات فقط در تخصص وکلای تخصصی می باشد . بهتر است شرکت ها هنگام شروع همکاری به این مهارت ها توجه داشته باشند .
باید و نباید های وکیل شرکت را بدانیم
بهتر است از وکیلی در شرکت استفاده شود که به طور تخصصی در حوزه حقوق شرکت ها اشتغال داشته باشد .
بهتر است تمامی شرکت ها حتما در کنار مجموعه خود یک وکیل شرکت داشته باشند و از فایده های آن بهره مند باشند .
شرکت های تجاری نباید با ساده انگاری موضو عات حقوقی زمانی به وکیل شرکت مراجعه کنند که کار از کار گذشته است .
شرکت ها نباید استفاده از خدمات حقوقی وکیل شرکت را غیرضروری تلقی کنند چرا که هزینه برای وکیل شرکت قطعا در دراز مدت آورده های بسیار بیشتری ردارد .
انواع شرکت کدام است؟
شرکت ها به اعتبار موضوع تقسیم انواع مختلفی دارند . مانند تقسیم شرکت ها بر اساس حوزه فعالیت یا تقسیم شرکت ها بر اساس نوع قانونی شرکت و یا بر اساس میزان سرمایه یا تابعیت یا دولتی یا خصوصی بودن آن . شرکت ها از یک منظر دیگر به نوع بورسی و غیربورسی نیز قابل تقسیم است . از یک منظر دیگر و نقش دانش های نوین شرکت ها به دانش بنیان و شرکت های سنتی قابل تقسیم است . از سویی دیگر با لحاظ قدمت حضور و ظهور شرکت ها می توان به نوع استارتاپ یا یا شرکت قدیمی تقسیم نمود . . از یک منظر دیگر می توان شرکت ها را انواع کثیر الشریک یا با تعداد شریک و سهامدار زیاد و نامحدود و یا قلیل الشریک یا تعداد شریک کم و محدود تقسیم نمود .
ارکان شرکت ها کدام است؟
بطور معمول شرکت ها میبایست دارای ارکان قانونی نظیر مجامع و هیات مدیره و بازرس باشند و وجود مدیرعامل و سایر ارکان طبق مقررات خاص قانونی نیز لحاظ گردیده است .
دعاوی شرکت ها چیست؟
دعاوی شرکت ها بطور کلی ممکن اشت شامل دعاوی حقوقی عمومی و یا اختصاصی شرکت باشند که در هر کدام بهره مندی از وکیل شرکت با تخصص لازم توصیه می شود .
قوانین مختص شرکت ها را بدانیم
قوانینی نظیر قانون تجارت و لایحه اصلاحی موادی از قانون تجترت در خصوص شرکت های سهامی و قانون بخش تعاون اقتصاد و ثوانین ثبت شرکت ها و قوانین بورسی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کلی از قوانین خاص و پراکنده از جمله ثوانینی است که ناظر بر مقررات قانونی شرکت ها است .
تنظیم قراردادهای شرکت توسط وکیل شرکت
یکی از تخصصی ترین و در عین حال مهمترین موضوعات حقوقی که متاسفانه غالب شرکت ها به آن توجه کافی ندارند تنظیم دقیق و صحیح یک قرارداد است . از قرارداد میان شرکت و کارمند خویش که یک قرارداد داخلی و درون شرکتی است گرفته تا یک قرارداد مهم تجاری بین شرکت و اشخاص خارج از شرکت رعایت نکات ظریف و دقیق حقوقی بسیار حائز اهمیت است و در پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی بسیار مهم است . از این رو همکاری با وکیل متخصص در این زمینه بسیار مفید و بلکه ضروری و لازم است . امروزه استفاده از وکیل متخصص در شرکتهای بزرگ و موفق یکی از اصول پیشرفت و موفقیت این شرکتها می باشد و این امر تبدیل به یک اصل پذیرفته شده است .
محمد عالی خانی
وکیل شرکت
اهمیت تنظیم قرارداد صحیح توسط وکیل شرکت
تنظیم یک قرارداد صحیح به مثابه یک پیشگیری با هزینه ی بسیار کم در مقابل یک درمان پر هزینه است ، چرا که در صورت بروز مشکلات حقوقی ناشی از یک قرارداد ناصحیح و ناکارآمد هزینه های تحمیلی بر شرکت بسیار بالا و در بعضی موارد غیرقابل جبران خواهد بود و چه بسیار مواردی که به علت عدم تنظیم یک قرارداد مناسب منجر به ایراد خسارات مالی بسیار هنگفت به شرکت گردیده است .
در اهمیت تنظیم قرارداد توسط افراد خبره و متخصص ، اینجانب محمد عالی خانی به عنوان یک وکیل مسلط در این زمینه همواره شعار زیر را به موکلین و شرکت های طرف مشاوره توصیه می نمایم :
((پیشگیری بهتر از درمان است .))
سوالات در مورد وکیل شرکت
محمد عالی خانی
وکیل شرکت

 

رفتن به نوار ابزار